Styremøte hos Gerd Mehlum 10.5.19

Tilstede: Gerd Mehlum, Bjørn Nordheim, Inger Lise Moen og Kari Fossum
Sekrtær: Liv Wenger

Sak 1. Markiser:

Tilbud på ny markiseduk for 10 vinduer utgjør ca. 20.000 kr + montering 7000,- kr.
Tilbudet ble enstemmig godtatt.

Sak 2. Nannestad Bygdeservice:

Faktura for vårrydding beløp seg til 3338,- kr inkl. mva.

Sak 3. Budsjettforslag for 2019 ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl. 20.00

Inger Lise Moen (sign.)
Bjørn Nordheim (sign.)

Skroll til toppen