Samarbeidende DES-klubber i Norge

INFO-skriv 3 / 2019

Til medlemsklubbene i DES Norge

Fabian Stang

Lederen har ordet:
Utfordringene for dagens og kommende eldregenerasjon står i kø de nærmeste årene, og idéene og intensjonene bak DES-klubbene og DES Norge har aldri vært viktigere. Det nye styret i DES Norge har store ambisjoner om å bli både synligere og tydeligere, og i dette arbeidet søker vi innspill fra våre lokale medlemsklubber. Se nedenfor.

DES-tanken er utfordret, særlig når det gjelder pris, arv og alderskrav, og vi erfarer for tiden flere saker i de lokale DES-klubbene som havner i domstolene – en utvikling som truer hele vårt idégrunnlag. Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen om, fremmer og sikrer den ideologiske DES-tanken, og at våre medlemmer og lokalpolitikere verner om DES-idéen og ser den gode samfunnsøkonomien i dette.

Skroll til toppen