Om DES Norge

DES Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i 1999 og skal være et talerør for boligspareklubbene mot statlige myndigheter og bistå klubbene med råd og veiledning.

Organisasjonen skal være et talerør for boligspareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning. DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

DES Norges nettside

Skroll til toppen