Medlemskap i DES-klubben

Fra vedtektene: Ektepar, samboere og enslige kan tegne medlemskap. Vilkårene for medlemskap er at enslige, eller minst at en av ektefellene, har fylt 40 år.

For tildeling av leiligheter gjelder følgende: Medlemskap gir rett til bolig i bygg boligspareklubben skaffer. Det er en forutsetning at tildeling av bolig skjer til medlem som har fylt 60 år. Etter søknad kan styret i de enkelte borettslag ved behov godkjenne salg av andel til medlemmer som har fylt 55 år.

Boligen tildeles av boligspareklubbens styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet skal den eldste søkeren få boretten.


Sparekonto

Med medlemskap i DES-klubben følger det en klausul om at medlemmene skal ha en spareavtale med fast trekk til sparekontoen på minst 250 kr per måned. Denne sparekontoen har flere funksjoner: Før man får tildelt leilighet skal det være til oppsparing av egenkapital. Etter at man har fått leilighet opprettholdes sparingen.
Pengene på sparekontoen er dine penger og du disponerer sparekontoen fritt.

For DES-klubben er det viktig at medlemmene har en øremerket sparekonto så lenge de er medlemmer, for bekreftelse på dette fra banken er en sikker bevitnelse på ansienniteten ved tildeling av leilighet dersom det er flere interesserte kjøpere.

Medlemmer som allerede har fått tildelt leilighet har forkjøpsrett når det blir en annen leilighet ledig. Det er samme krav til ansiennitet ved bytte av leilighet som ved førstegangs tildeling.


Medlemskontingent

Som medlem i DES-klubben betaler du medlemskontingent. Medlemskontingenten er et ÅRLIG beløp på 250 kr som går til drift av DES-klubben. Krav om medlemskontingent sendes i posten.

Medlemskapet er uforpliktende og man kan når som helst si det opp. En telefon eller e-post til kasserer er nok.

Hvis du ønsker å melde deg inn i boligspareklubben DES Eidsvoll, så kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Vi kontakter deg på oppgitt telefonnummer eller e-post for å få bekreftet medlemskapet, så fyll ut ett eller begge disse feltene.

Om innmeldingsskjemaet:
Posten legger stadig ned tilbud, så det kan være praktisk å sende informasjon om ledige leiligheter, møter og annen viktig informasjon i e-post. Men mange av våre medlemmer åpner aldri e-posten sin, så det er greit for oss å vite om du er en aktiv e-postbruker eller ikke.

Da det er aldersgrense både for medlemskap og tildeling av leiligheter, må vi lagre fødselsdatoen din i vårt medlemsregister.


Innmelding DES Eidsvoll (#2)

Merk!
Nedre aldersgrense for
medlemskap er 40 år.

Skroll til toppen