Generalforsamlingen i DES Norge – 6. mai 2019

Viser til vedlagt prokoll fra Generalforsamlingen i DES-Norge den 6. mai 2019. Denne utsendes kun elektronisk (pdf-fil) til medlemsklubbenes registrerte kontaktpersoner, og kan eventuelt videresendes eller printes for utlevering til enkeltmedlemmene i lokalklubbene.

Nytt styre for DES Norge er:
Fabian Stang. Gjenvalg styreleder 2019 – 2021
Sigrunn Ballo, Vadsø. Styremedlem 2018 – 2020
Jan L. Jacobsen, Landås/ Natland. Styremedlem 2018 – 2020
Aina Simonsen, Bygdøy. Styremedlem 2019 – 2021
Rolf Arnesen, Oppegård. Styremedlem 2019 – 2021

Åpne referatet

Skroll til toppen