Styremøte hos Gerd Mehlum 3.9.19

Den 3. september 2019 kl. 17.00
Tilstede: Gerd Mehlum, Bjørn Nordheim, Inger Lise Moen og Kari Fossum
Sekretær: Liv Wenger

Sak 1. Terrasser:

Nye terrassegolv legges heretter med rillede bord, selv om det blir noe dyrere.

Sak 2. Rørlegger, skifting av varmtvannsberedere i 2 leiligheter:

Mottatt tilbud fra Borgen Rørleggerbedrift: kr 8.200 + mva = kr 10.200
Gerd innhenter tilbud fra Stenberg & Emildsen.

Sak 3. Liv ringer Åstad angående graving og asfaltering foran garasjer.

Sak 4. Liv ringer flislegger for kontroll av fuger og fliser på alle bad.

Sak 5. DES Eidsvoll legges ned og Fuglerud 2 kan overta driften.

Navneskifte: Vi trenger nytt navn, – gode forslag mottas med takk!
Navnet «Fuglerudtunet» ser ut til å være ledig, men det må undersøkes nærmere i Brønnøysundregisteret.

Vi må ha nye vedtekter og velge styre. Vi henstiller til alle om å møte i DES Eidsvolls ekstraordinære generalforsamling, der det bl.a. skal stemmes over fordeling av bospareklubbens midler. Hvis noen ikke kan møte, så send fullmakt med en av dem som skal dit!

DES Eidsvoll s ekstraordinære generalforsamling avholdes på Gladbakk den 18. september kl. 18.00.

Møtet ble avsluttet kl. 18.20

Inger Lise Moen (sign.) Bjørn Nordheim (sign.)

Styremøte hos Gerd Mehlum 3.9.19 Read More »