Allmøte hos Gerd Mehlum 1.10.19

Den 1. oktober 2019 kl. 18.00
Tilstede: Alle borettshavere var representerte unntatt Solveig Sveen

Sak 1: Utbedring av vannansamling foran garasjene

Asfalteringen foran garasjene blir dyrere enn tidligere anslått, da prisen på asfalt er økt betydelig de siste månedene.

 

Sak 2: Varmtvannsbeholderne må skiftes ut

Enstemmig vedtak: Stenberg & Emildsens tilbud godtas, da de leverte og installerte varmtvannsbeholdere forrige gang. Det har ikke vært problemer med disse.

 

Sak 3: Nytt navn på borettslaget

Enstemmig vedtak: Fuglerudtunet
9 avgitte stemmer, 1 borettshaver ikke tilstede.

 

Sak 4: Ekstraordinær generalforsamling

Vi tar sikte på å avholde ekstraordinær generalforsamling den 30. eller 31. oktober, avhengig av at vedtektsendringer er avklart med jurist og revisor.

 

Møtet ble avsluttet kl. 19.50

Inger-Lise Moen (sign.)

Bjørn Nordheim (sign.)