Møteprotokoll 2019

Allmøte hos Gerd Mehlum 1.10.19

Den 1. oktober 2019 kl. 18.00
Tilstede: Alle borettshavere var representerte unntatt Solveig Sveen

Sak 1: Utbedring av vannansamling foran garasjene

Asfalteringen foran garasjene blir dyrere enn tidligere anslått, da prisen på asfalt er økt betydelig de siste månedene.

 

Sak 2: Varmtvannsbeholderne må skiftes ut

Enstemmig vedtak: Stenberg & Emildsens tilbud godtas, da de leverte og installerte varmtvannsbeholdere forrige gang. Det har ikke vært problemer med disse.

 

Sak 3: Nytt navn på borettslaget

Enstemmig vedtak: Fuglerudtunet
9 avgitte stemmer, 1 borettshaver ikke tilstede.

 

Sak 4: Ekstraordinær generalforsamling

Vi tar sikte på å avholde ekstraordinær generalforsamling den 30. eller 31. oktober, avhengig av at vedtektsendringer er avklart med jurist og revisor.

 

Møtet ble avsluttet kl. 19.50

Inger-Lise Moen (sign.)

Bjørn Nordheim (sign.)

Styremøte hos Gerd Mehlum 3.9.19

Den 3. september 2019 kl. 17.00
Tilstede: Gerd Mehlum, Bjørn Nordheim, Inger Lise Moen og Kari Fossum
Sekretær: Liv Wenger

Sak 1. Terrasser:

Nye terrassegolv legges heretter med rillede bord, selv om det blir noe dyrere.

Sak 2. Rørlegger, skifting av varmtvannsberedere i 2 leiligheter:

Mottatt tilbud fra Borgen Rørleggerbedrift: kr 8.200 + mva = kr 10.200
Gerd innhenter tilbud fra Stenberg & Emildsen.

Sak 3. Liv ringer Åstad angående graving og asfaltering foran garasjer.

Sak 4. Liv ringer flislegger for kontroll av fuger og fliser på alle bad.

Sak 5. DES Eidsvoll legges ned og Fuglerud 2 kan overta driften.

Navneskifte: Vi trenger nytt navn, – gode forslag mottas med takk!
Navnet «Fuglerudtunet» ser ut til å være ledig, men det må undersøkes nærmere i Brønnøysundregisteret.

Vi må ha nye vedtekter og velge styre. Vi henstiller til alle om å møte i DES Eidsvolls ekstraordinære generalforsamling, der det bl.a. skal stemmes over fordeling av bospareklubbens midler. Hvis noen ikke kan møte, så send fullmakt med en av dem som skal dit!

DES Eidsvoll s ekstraordinære generalforsamling avholdes på Gladbakk den 18. september kl. 18.00.

Møtet ble avsluttet kl. 18.20

Inger Lise Moen (sign.) Bjørn Nordheim (sign.)

Styremøte hos Gerd Mehlum 10.5.19

Tilstede: Gerd Mehlum, Bjørn Nordheim, Inger Lise Moen og Kari Fossum
Sekrtær: Liv Wenger

Sak 1. Markiser:

Tilbud på ny markiseduk for 10 vinduer utgjør ca. 20.000 kr + montering 7000,- kr.
Tilbudet ble enstemmig godtatt.

Sak 2. Nannestad Bygdeservice:

Faktura for vårrydding beløp seg til 3338,- kr inkl. mva.

Sak 3. Budsjettforslag for 2019 ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl. 20.00

Inger Lise Moen (sign.)
Bjørn Nordheim (sign.)

Rull til toppen