DES Norge

Generalforsamlingen i DES Norge – 6. mai 2019

Viser til vedlagt prokoll fra Generalforsamlingen i DES-Norge den 6. mai 2019. Denne utsendes kun elektronisk (pdf-fil) til medlemsklubbenes registrerte kontaktpersoner, og kan eventuelt videresendes eller printes for utlevering til enkeltmedlemmene i lokalklubbene.

Nytt styre for DES Norge er:
Fabian Stang. Gjenvalg styreleder 2019 – 2021
Sigrunn Ballo, Vadsø. Styremedlem 2018 – 2020
Jan L. Jacobsen, Landås/ Natland. Styremedlem 2018 – 2020
Aina Simonsen, Bygdøy. Styremedlem 2019 – 2021
Rolf Arnesen, Oppegård. Styremedlem 2019 – 2021

Åpne referatet

Samarbeidende DES-klubber i Norge

INFO-skriv 3 / 2019

Til medlemsklubbene i DES Norge

Fabian Stang

Lederen har ordet:
Utfordringene for dagens og kommende eldregenerasjon står i kø de nærmeste årene, og idéene og intensjonene bak DES-klubbene og DES Norge har aldri vært viktigere. Det nye styret i DES Norge har store ambisjoner om å bli både synligere og tydeligere, og i dette arbeidet søker vi innspill fra våre lokale medlemsklubber. Se nedenfor.

DES-tanken er utfordret, særlig når det gjelder pris, arv og alderskrav, og vi erfarer for tiden flere saker i de lokale DES-klubbene som havner i domstolene – en utvikling som truer hele vårt idégrunnlag. Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen om, fremmer og sikrer den ideologiske DES-tanken, og at våre medlemmer og lokalpolitikere verner om DES-idéen og ser den gode samfunnsøkonomien i dette.

Rull til toppen